toni

View all authors posts further down below.
12 Јун 2021

Награден проектот на СОУ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ за зачувување и унапредување на животната средина и биодиверзитетот

Професорките Марија Танева и Зорица Лешевска со учениците: Анастасија Танева, Сандра Шапкарова, Димитар Урумов, Стојанче Ристов, Анастазија Лешевска  и Ивона…