19/04/2024 toni

ЕДУКАТИВНА ПОСЕТА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ДИЈАЛИЗА ДИАВЕРУМ

На ден 19.04.2024 година ученичките од трета година здравствена струка, образовен профил гинеколошко-акушерска сестра заедно со професорката Илинка Илиевска часовите по практична настава по предметот Интерна медицина ги реализираа во Центарот за дијализа Диаверум во Гевгелија . Се запознаа и стекнаа нови знаења со начинот на нивната работа.