27/04/2024 toni

Златен медал за Даниел Угарчев

Во периодот од 22 април до 25 април на Факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ во Скопје се одржа натпреварот во роботика, вештачка интелигенција и електроника за учениците во средните училишта од Македонија – ROBOMAC Junior 2024. Главен организатор беше токму ФЕИТ и студентскиот огранок на ИЕЕЕ.

На натпреварот учествуваа 54 учесници од четврта година од 26 средни училишта од Македонија, кои се натпреваруваа во две категории. Во категоријата АВТОНОМНА МОБИЛНА РОБОТИКА, организирана од Институтот за автоматика и системско инженерство, медалите ги освоија:

                Златен медал:

– Иван Јованоски – СОУ гимназија Мирче Ацев, Прилеп;

– Даниел Угарчев – СОУ Јосиф Јосифовски, Гевгелија;

– Давид Дамевски – СЕТУС „Михајло Пупин“, Скопје;