18/04/2024 toni

Посета на национални установи

Нашите ученици од СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија на 17.4.2024 год заедно со професорките по македонски јазик и литеаратура Бисерка Макревска и Тања Чугунцалиева беа во посета на Инатитутот по македонски јазик „Крсте Мисирков”, Националната универзитетска библиотека „Климент Охридски”, и МНТ каде ја гледаа претставата „Народен непријател”.