мај 2016

View all on this date written articles further down below.
13 Мај 2016

Прва награда за Теодора Атанасова на државниот натпревар „Четири литературни манифестации“

СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија постигна огромен успех на државниот натпревар "Четири литературни манифестации" во организација на Милица Паулис 2016 кој се…