25/11/2021 toni

Уредување на дворот во гевгелиската гимназија

Во СОУ „Јосиф Јосифовски“ во тек е уредување на југоисточниот дел од дворната површина.

Во соработка со ЈПКД „Комуналец“ од Гевгелија извршено е вадење на коренските остатоци од тревната површина, а за краток период ќе бидат поставени и клупи за седење и чешма за пиење вода во рамките на проектот „Ученички иницијативи“.