19/09/2021 toni

Трето традиционално искачување на планината Кожуф

СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија во соработка со Планинарскиот спортски клуб „Двете Уши“ на 19 септември 2021 година го реалзираа третото традиционално искачување од Смрдлива Вода, Исирова Пресека, Сува Рупа и Мала Рупа. Активноста се реализира во рамките на проектните активности под менторство на професорот Кирил Арнаудов.