08/04/2024 toni

Светски ден на здравјето

Учениците од здравствената струка при СОУ “Јосиф Јосифовски” од Гевгелија под менторство на своите наставници-ментори Илинка Илиевска, Маринела Попова и Јован Карајанов и присутни доктори на медицина го обележаа 7 Април, Светскиот ден на здравствените работници, со мерење крвен притисок, пулс, шеќер во крвта, масажи за сите граѓани во центарот на градот, како и давање совети за здравиот животен стил и превенција од болести.

Овој ден е посветен на признавање и почитување на улогата и придонесот на здравствените работници ширум светот. Здравствените работници, вклучувајќи ги лекарите, медицинските сестри, акушерките, физиотерапевтите, фармацевтите и други професионалци во здравствената нега, играат клучна улога во одржувањето на јавното здравје и борбата против разни заболувања и пандемии.

Овој ден ни овозможува да им се заблагодариме на здравствените работници, за нивната несебичност, посветеност и храброст во предизвиците со кои се соочуваат секојдневно.

Светскиот ден на здравствените работници е прилика да ги поддржиме и охрабриме здравствените работници, како и да ја подигнеме свеста за нивните потреби и предизвици. Нивната несебична  работа и ангажман се од суштинско значење за општеството и ја заслужуваат нашата најголема благодарност и поддршка.