22/12/2023 toni

Први на зонските натпревари во кошарка, женска конкуренција

На ден 20.12.2023 год. се одиграа зонските натпревари за средно образование во кошарка – женска конкуренција.
1.Прво место СОУ “Јосиф Јосифовски” Гевгелија,
2.Второ место СОУ “Гимназија Кочо Рацин” од Велес
3.Трето место СОУ “Богданци” од Богданци.
Победник е екипата од СОУ “Јосиф Јосифовски” од Гевгелија . Им посакуваме успех на Регионалните натпревари.
Ментор: Влатко Семенаков