15/04/2019 Goran Manev

Прекрасна француска вечер

Младите франкофони при СОУ ,, Јосиф Јосифовски “  Гевгелија предводени од професорите по француски јазик, Роза Танева, Весна Аризанова, Мирјана Чамџиќ и Ивана Кркотиќ –Прошевска, направија одлична забава на француски јазик.  Убавите песни, танци,  драматизации и комедијата ,, Бинго“ ги развеселија лицата на гостите. Уште еднаш се покажа дека убавината на францускиот јазик е безвременска.