02/04/2024 toni

Посета на Поликлиника Жан Митрев Дијагностик

На 2.04.2024 година ученичките од втора година , здравствена струка беа во посета на ПЗУ ,,Поликлиника Жан Митрев Дијагностик” . За време на посетата беа запознаени со просторните услови и услуги кои ги нуди оваа Здравствена Установа. Учениците си заминаа со позитивни впечатоци и топлиот прием од страна на целокупниот персонал