28/09/2023 toni

Отворен ден за масажа

Учениците од секторот Здравство и социјална заштита, профил физиотерапевти, денот 28 септември го посветија на вработените од училиштето СОУ ,,Јосиф Јосифовски”, покажувајќи ги своите способности и афинитети кон својата струка -отворен ден за масажа за сите заинтересирани вработени.