21/12/2023 toni

Одиграни се зонските натпревари во кошарка

Во спортската сала при СОУ “Коле Неделковски”, одиграни се зонските натпревари во кошарка (м), за зона Велес. Постигнат пласман по одигрувањето на натпреварите:
1 Место: СОУ “Јосиф Јосифовски”- Гевгелија;
2 Место: СОУ”Коле Неделковски”- Велес;
3 Место: СОУ “Богданци”- Богданци.