Martin

View all authors posts further down below.
01 Јул 2023

Конечни ранг листи со второ пријавување за учебната 2023/2024 година

Гимназиско образование гимназиско образование Стручно четиригодишно образование  хотелско - туристички техничар машински техничар за моторни возила здравство и социјална заштита…

24 Јун 2023

Конечна РАНГ листа за прв уписен рок за учебната 2023/24

  хотелско туристички техничар техничар-за-моторни-возила и производно машинство келнер.готвач здравствена струка економски-техничар и бизнис администратор гимназиско образование автомеханичар