15/03/2019 Goran Manev

Успех на регионален натпревар по физика

На 09.03.2019 година во СОУ„Гоце Делчев“-Валандово се одржа 52-от Регионален натпревар по физика. Учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија ги постигнаа следниве резултати:

I-година

Ана Папалазова –  I награда (ментор Рамона Панорова)

Викторија Попова –  III награда (ментор Марија Танева)

Ана Магдинчева –  III награда (ментор Марија Танева)

Нела Николова  –  пофалница (ментор Рамона Панорова)

II-година

Елена Брзилова – пласман за државен натпревар (ментор Сашко Колев)

III-година

Душко Јанев – I место (ментор Марија Танева)

Сите ученици се пласираа за Државниот натпревар по физика.