11/03/2021 toni

Невронските мрежи и машинското учење се дел од професионалноста на Даниел Смилков

Даниел Смилков денес работи во истражувачкиот центар на Google. Инспирацијата после средното образование да се запише на компјутерско инжинерство ја добива во четврта година кога со соученици ја креираат и објавуваат првата веб-страница за училиштето.