08/05/2023 toni

Награда за Ирина Прошева од Институтот за македонски јазик

На Државниот литературен натпревар, организиран од Институтот за Македонски јазик ,,Крсте Петков Мисирков”, по повод 70-годишнината од нивното постоење, на тема: ,,Јазикот наш денешен”, ученичката Ирина Прошева III3, под менторство на проф. Жаклина Атанасова, освои I место во средношколската категорија. Доделувањето на наградите ќе биде во состав на свеченост по повод јубилејот на Институтот, на 27.6.2023 год.