03/05/2018 Goran Manev

Државен натпревар по физика

На државниот натпревар по физика што се одржа на 28.4.2018год. (сабота) во Тетово, ученикот Александар Стефанов се здоби со пофалница. Ученикот е под менторство на професорката Марија Танева.