14/11/2023 toni

14 НОЕМВРИ – Светски ден на дијабетот

Ученичките од Здравствената струка, профил Гинеколошко-акушерска сестра го одбележaа Светскиот ден на дијабетот .
Изработија училишен хамер и поделија флаери на кои има посочено како лицето да ја препознае болеста, кои се симптомите и кои се превентивните мерки .
Топло препорачуваат на секој да се грижи за здравјето, бидејќи ни е една најважна алка во животот.