30/03/2022 toni

Видео од првата дисеминација на проектот TRAINING PROJECT MANAGEMENT