13/03/2022 toni

Регионален натпревар по математика

На  12 март 2022 година, СОУ„Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија беше домаќин на 45-от Регионален натпревар по математика за учениците од средните училишта, во организација  на Сојузот на математичари на Македонија.

На натпреварот учествуваа  51 ученик од прва до четврта година, од гимназиските и стручните училишта  од општините: Велес, Кавадарци, Неготино, Валандово, Богданци и Гевгелија.

За организацијата на натпреварот беа задолжени: директорката Марија Танева, активот по математика, дел од останатиот наставниот кадар (кои се вклучија како тестатори) и претставникот од СММ,  Стево Ѓоргиев, асистент на Природно-математичкиот факултет во Скопје, кој како наш поранешен ученик, беше  редовен  учесник на  регионалните и државните натпревари по математика, воедно свеоевремено и ученик на генерацијата во СОУ „Јосиф Јосифовски“.