13/03/2022 toni

Дисеминација на проектот МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЕКТ

Во просториите на хотелот „Аполонија“ во Гевгелија се одржа дисеминацијата на проектот „МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЕКТ“ кој учениците од Економско-правниот сектор при СОУ „Јосиф Јосифовски“ го реалзираа во Атина, соседна Грција.

Проектот се реализираше преку програмата „ЕРАЗМУС+“.

Ви нудиме кратка видеоснимка од одржаната дисеминација.