24/02/2021 toni

УСПЕХОТ НА ДИМЧЕ

ДИМЧЕ ИВАНОВСКИ, ДОКТОР ПО МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ „ЗА ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ВРВОТ НА ПЛАНИНАТА, ПРВО ТРЕБА ДА СЕ СОВЛАДА ПОДНОЖЈЕТО“

Поранешниот ученик во СОУ „Јосиф Јосифовски“, Димче Ивановски,сеќавајки се на своите гимназиски денови ќе рече дека, во ова средно училиште добил многу, учествувајќи во сите активности и воншколски проекти.

За да се успее во животот, вели Ивановски, треба претходно да ги стекнете основните знаења, да ја стекнете базата. Јас, потенцира Димче, својата база ја стекнав токму во ова училиште и многу сум среќен што го избрав токму гимназиското образование во СОУ „Јосиф Јосифовски“.
За да се дојде до врвот на планината, прво треба да се совлада подножјето. Тоа подножје, за мене, ќе каже Ивановски, беше токму СОУ „Јосиф Јосифовски“
Затоа, секогаш, длабоко во моето срце, ќе ги чувам незаборавните моменти што ги поминав во клупите на училиштето, па затоа посакувам долг и плоден живот на училиштето, вработените во него, и сегашните ученици, заврши Ивановски.
Текст: Љупчо Алексовски
Видео: Тони Аврамов