14/12/2018 Goran Manev

Успех на натпревар за најдобри експерименти и едукативни модели за средношколци

На натпреварот за најдобри експерименти и едукативни модели за средношколци што се одржа на Природно-математичкиот факултет во Скопје во рамки на одбележување на „Ноември – Месец на науката“, учениците од СОУ „Јосиф Јосифовски“ постигнаа значајни резултати.

Под менторство на професорката Андигона Костадинова учениците  Благица Ставрова и Сандра Спасовска го освоија првото место со експериментот ” Квалитативна анализа на јаглехидрати и протеини во храна и пијалоци”, а учениците Милчо Јовановски и Тијана Ристовска  го освоија третото место за “Модел на растителна клетка” .

Ученичката Марија Бојкова под менторство на професорката Лилјана Андонова учестсвуваше со свој експеримент и  се стекна со пофалница.

 

Во рамки на манифестацијата со  свој експеримент од областа на хемијата учествуваа и   ученичките Бојана Трајкова  и Мирјана Аврамова  под менторство на професорката Снешка Аризанова и се стекнаа исто така со пофалница.Честитки до сите ученици и професори. Очекуваме нови демонстрации и симулации на своите експерименти.