11/10/2022 toni

Традиционална средба на средните училишта од Гевгелија и Инџија

По повод Патрониот празник на збратименото Техничко училиште ” Михајло Пупин ” од Инџија, дел од нашите колеги изминатиов викенд гостуваа во Р. Србија. Оваа традиционална средба за заедничко чествување на Патронот “Михајло Пупин” ја овозможи Општина Гевгелија. Фотографиите сведочат за искреното и преубаво дружење на наставниците и учениците од двете училишта.

Текст и фотографии: Тања Чугунцалиева