Наставник: Ивана Кркотиќ Прошевска

Кликнете овде: Француски јазик – III – 1 – Проф. Ивана Кркотиќ – Прошевска

*

Наставник: Роза Танева

предмет/

клас

Содржина Вежби подготвени од наставникот и линк за соодветната содржина
Француски јазик

I-1,2,3

 

I-6,8

Идентификација и примена на идно време

Futur simple

Образување на идно време

 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-53549.php

Вежба – индивидуална работа

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/grammaire/520.html

 

https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/le-futur-simple – индивидуална работа,

 

Француски јазик

III-2,3,4,5

Идентификација и примена на сегашно време од сојузен начин  

https://www.youtube.com/watch?v=wcP403uYDNc– објаснувања

 

Вежба – индивидуална работа  – https://www.youtube.com/watch?v=rQc5bpW4eIM

 

Француски јазик

IV-1,2,7

Изразување лично мислење и давање критика за филм  

Барање мислење  Qu’est-ce que vous pensez de…. Film ?-

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/exprimer-son-opinion-se-mettre-daccord-quel-spectacle-choisir.html

 

давање мислење

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-2-latitudes2/demander-et-donner-un-point-de-vue-2/

https://www.senscritique.com/film/Jean_de_Florette/critique/6583217https://www.retourverslecinema.com/film/pirates-des-caraibes-la-malediction-du-black-pearl/

 

 

 Комуникацијата со учениците за дополнителни прашања и објаснување ке се одвива преку facebook групите