Наставник: Вера Свегтозаревиќ

2 dnevnik za rabota -corona –

*

Наставник: Јован Самарџиев

Дневник за работа (обработка на текстови,нов вокабулар, вежби)

*

Наставник: Марија Штрбевска

III-7, III-8 / IV-5,IV-6

Кликнете овде: dnevnik za rabota

*

Наставник: Емилија Дуганова

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/creative-writing-crazy-scientist/123201

За учениците од III-2/3/4, вежби word formation, multiple choice, open cloze, key word transformations + key

кликнете овде: Firstfor_Schools_Sample_Use_of_English_Paper

*

Наставник: Кристина Пренда

Кликнете овде: ПАСИВНИ-ГЛАГОЛСКИ-ФОРМИ-ВО-АНГЛИСКИОТ-ЈАЗИК

 

Клас Линк Инструкции Содржина
I 1-5

III 5

http://esl.fis.edu/grammar/rules/modal.htm Теорија со примери Модални глаголи
shorturl.at/oxOU0 Означете го точниот избор
I 1-5

IV 5

Пасивни глаголски форми – на групата на ФБ (Teacher…) Word document – теорија со примери Пасив
https://www.englishgrammar.org/active-passive-voice-quiz/ Означете го точниот избор
shorturl.at/htvzO Пополнете со точната пасивна форма од глаголот. Употребувајте цели форми од помошните глаголи.
III 5 http://esl.fis.edu/grammar/multi/modal2.htm Означете го точниот избор Модални глаголи
IV 5 shorturl.at/bfFL8 ·        воведна вежба,

·        статија (главниот текст),

·        интерактивни вежби,

·        дискусија (всушност, давање одговор на даденото прашање) и

·        вежби за домашна работа (worksheet).

Тема: Иновации во бизнисот

 

сите shorturl.at/agzS0 Под видеото имате линкови за две интерактивни вежби (Check your understanding), вежби за домашна работа (Worksheets) и целиот текст за да проверите колку сте разбрале (Transcript). Oversharing and your digital footprint

(Твојот дигитален отисок во сајбер просторот)

 

сите shorturl.at/rBRS2 Слушање/читање со разбирање

1.      Што ќе направевте вие да бевте на  местото на раскажувачот?

2.      Која поука би ја извлекле од приказната?

Учење англиски низ приказна: Madam Zelda Knows the Future
*
Наставник: Андријана Џинова
За тригодишно стручно образование
*
Наставник: Андријана Џинова
Англиски јазик за прва година (општа и стручно)
*
Наставник: Емилија Дуганова
*
Наставник: Вера Светозаревиќ
клас линк содржина
106 https://www.english-learn-online.com/vocabulary/free-time-activities/learn-free-time-activities-in-english/  увежбување на вокабулар поврзан со активности во слободно време
206,

208

https://www.examenglish.com/grammar/B1_second_conditional.htm

http://www.eflnet.com/grammar/wish.php

https://www.englishclub.com/grammar/verbs-m_used_quiz.htm

 

Вежби  втор условен начин

Вежби со wish

Вежби со used to

301,

306

https://www.examenglish.com/grammar/B1_reported_speech.htm

 

https://www.usingenglish.com/quizzes/312.html

https://www.eltbase.com/quiz/059_02.htm

 

https://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/grammar/reported-speech.htm

Вежби  индиректен говор  барања/императив

Вежби индиректни прашања

Вежби  глаголи кои ги употребуваме  за пренесување во индиректен говор

Вежби  трансформација на реченици од индиректен говор

407 https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mti1ntewmgsxhk

https://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/vocabulary/computers-internet-vocabulary.htm

Вежби вокабулар поврзан со компјутери/интернет

Вежби вокабулар поврзан со компјутери/интернет

 

306 https://www .english-4u.de/en/quizzes/money.htm Вокабулар поврзан со пари

*

Наставник: Јован Самарџиев

клас линк содржина
II1,2,3,4 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_012e?cc=mk&selLanguage=en

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-1.html

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-2.html

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-3.html

https://www.grammarnet.com/ghtml/passive/ipresentcontinuouspassive01.pdf

 

 увежбување на пасив  со Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect
III10 https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple

 

https://www.englishpage.com/verbpage/presentperfectcontinuous.html

 

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
IV1,2

 

https://elt.oup.com/student/solutions/upperint/grammar/grammar_06_012e?cc=mk&selLanguage=en

https://prezi.com/57olmrk2yamw/passive-advanced-structures/

Advanced Passive Forms

Вежби