23/03/2021 toni

Средното образование е императив за успешната иднина

Ана Сепетовска денес живее и работи во САД. Својата кариера постојано ја надоградува со нови знаења учејќи и совладувајќи ги новините од областа на софтверското инженерство. Ана носи одлични спомени од средното училиште, од соработката со наставниците и администравниот кадар на СОУ „Јосиф Јосифовски“