Наставник: Виолета Аризанова
*
Наставник: Влатко Семенаков
*
Наставник: Зоран Аврамов
*
Наставник: Кирил Арнаудов
Четврта година гимназија
Наставни содржини предвидени за овој временски период во учебната година
„Увежбување на тактички варијанти во напад“
Наставна единица каде учењето или ефикасноста па и објаснувањето е многу подобро во практичната настава поради точно објаснување и движење со топката па и партнерот (ученикот) Во одбојката правило е освен во првиот дел на часот Воведниот (сите други, подготвителниот, главниот и завршниот дел) имаат контакти со топката поради добро запозанавање и добар почеток на главниот дел на часот. Инаку елементите од наставната единица се повторување и усовршување. Во прилиг…
Втора година гимназија
Наставната единица е предвидена за овој временски период,
Одење по греда, детски поскок, втртење за 180 степени, вага и издржај. И во оваа наставна единица имаме повторување и усовршување на наставната единица. Во прилог..
*
Правилен скок Шут од место
I-6 Струки Влатко Семенаков
I-9 Струки Зоран Аврамов

*

Наставник: Влатко Семенаков

Прескоци Згрчка и Разношка
III-6,III-7,III-8 и III-10 Струки ЗГРЧКА

*

Наставник: Зоран Аврамов

II-6,7,8,9,10

Прескоци Згрчка и Разношка

Кликнете овде: https://www.youtube.com/watch?v=jqBRWxwsNeM&fbclid=IwAR1-FaJbyHhqIsexA4CCvmc37PU6ZEKPqYc3OVRSFl7MScq5xZf-sYKSLVU

Наставник: Зоран Аврамов

IV -6,7

Долен Сервис

Кликнете овде: https://www.youtube.com/watch?v=XxgoiHq8nH4&fbclid=IwAR2Q1Qv9GdKrI3fnww7Q0FVDJIgcYxqxivwn16k07LGupSJhgmc-TqaAmRY

*

Наставник: Виолета Аризанова

Вежби за јакнење на стомачните мускули за III1,2,3,4,5 гимназиско образование.Бидејќи не сме во можност да примениме вежби од колективните спортови. После секоја изработена вежба да следи пауза

Кликнете овде: https://www.youtube.com/watch?v=aQkH56NL2aM&fbclid=IwAR3yVMIjpkRhIJvhfGP54l-Z5pItGyvAdzlTeuW8WQIliTnDK3-omm-3UDM

*

Наставник: Никола Караколев

Кликнете овде: Од напад до одбрана во кошаркарската игра

Кликнете овде: Вежби за подобрување на силата

Кликнете овде: 100 вежби обликовања за физичко васпитање и школе фудбала

Кликнете овде:Принципи во одбраната и нападот во ракометната игра

*

Наставник: Кирил Арнаудова

Вежби за слабеење и јакнење на одредени мускули и мускулни групи

Кликнете овде: Вежби за слабеење