06/06/2022 toni

Што за нас значат боите на Црвен Крст

Прва награда за Нена Стојковска

На објавениот награден конкурс од страна наОпштинска организација на Црвен Крст од Гевгелија за есеи и цртежи на тема:”Што за нас значат боите на Црвен Крст”, ученичката Нена Стојкоска од II-4 клас СОУ”Јосиф Јосифовски” ја освои првата награда во категоријата – најдобар цртеж.