12/12/2019 Goran Manev

Седма меѓународна експериментална олимпијада по физика (ЕПО7)

В сабота, 7 декември 2019 г. во Скопје се одржа Седмата меѓународна експериментална олимпијада по физика (ЕПО7), со наслов „Ден на индуктивитетот“.
Од СОУ Јосиф Јосифовски учествуваа учениците:Антониј Стојменов (I година, ментор Сашко Колев), Ана Папалазова (II година, ментор Рамона Панорова), Елена Брзилова (III година, ментор Рамона Панорова) и Душко Јанев (IV година, ментор Марија Танева).
Ученичката Елена Брзилова, во категоријата L, освои трета награда.