Материјали и извори за електронско учење по предмети

[vc_cta h2=”Мисијата на СОУ ,,Јосиф Јосифовски”” add_button=”right” btn_title=”МИСИЈА” btn_color=”vista-blue” add_icon=”left” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.josifjosifovski.edu.mk%2Fv2%2Fmisi%25d1%2598a-i-vizi%25d1%2598a%2F|title:%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0″]Мисијата на Училиштето е образование заради квалитетна иднина, меѓусебно разбирање и почитување на етичките стандарди, соработка и прифаќање на припадници од различни етникуми.[/vc_cta]