26/05/2021 toni

Пет средношколци носители на годинешната награда „Иван Василевски“

Друштвото за наука, литература, култура и уметност „Иван Василевски“ од Струмица ги објави резултатите од годинешниот литературен конкурс. Според објавените информации, пристигнале повеќе од 200 литературни творби од голем број средни училишта од државата. Еве ги најуспешните ученици:

Прва награда: Михаела Стефановска, ПСУ САБА – Битола

Ментор: м-р Бисера Бијелиќ – Стојчевска

Втора награда: Златка Петрова, СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија

Ментор: Бисерка Макревска

Втора награда: Усние Асаноска СОУ,,Јане Сандански“- Струмица

Ментор: Снежана Недева

Трета награда: Вангели Петрушу, СОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево

Ментор: Никола Јованоски

Трета награда: Елена Петковска, ПСУ САБА- Битола

Ментор: м-р Бисера Бијелиќ-Стојчевска