05/02/2023 toni

Општински натпревар по математика

Во сабoта на 4.02.2023 вп прoстoриите на СОУ “Јoсиф Јoсифoвски “, Гевгелија се oдржа oпштински натпревар по математика за учениците од средните училишта. Од нашето училиште учествуваа учениците Ѓоргии Новаковски, Ангела Петрова и Јован Оџаков , Сандра Шапкарова, Вања Стојменова, Ива Цицмиловиќ, Ирина Прошева и Антониј Стојменов, под менторство на професорите Драгица Петкова, Русица Атанасова и Зоран Филов. Беа постигнати следниве резултати : ученикот Ѓорги Новаковски  освои втора награда, Антониј Стојменов трета награда и учениците Ангела Петрова, Јован Оџаков, Вања Стојменова, Ива Цицмиловиќ, Ирина Прошева добија пофалници.