17/04/2021 toni

Одржан општинскиот натпревар по биологија

На 14.4.2021 се одржа општински натпревар по Биологија. Натпреварот се одвиваше по електронски пат на ClassMarker. Учествуваа 21 ученик под менторство на професорите Андигона Костадинова и Лилјана Андонова. 15  ученици се здобија со награди и пофалници и се пласираа на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 10 мај.

Прва година:

 1. Верица Ризова – III награда
 2. Ирина Прошева – III награда
 3. Анастасија Танева – пофалница
 4. Вања Стојменова – пофалница
 5. Ефтим Стоев – пофалница
 6. Ива Цицмиловиќ – пофалница
 7. Марија Кичукова – пофалница

Втора година

 1. Памела Петровска – III награда
 2. Благоја Панов – пофалница
 3. Даниел Ристовски – пофалница
 4. Марија Георгиевска – пофалница
 5. Марија Јовановска – пофалница

Трета година

 1. Илија Џотов – III награда
 2. Ана Папалазова – пофалница

Четврта година

 1. Марија Бојкова – пофалница