16/05/2022 toni

Одличен успех на младите биолози од Гевгелија

На државниот натпревар по Биологија кој се одржа на 14.5.2022 година учествуваа 11 ученици од СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија и ги постигнаа следните резултати:
Прва година (ментор Лилјана Андонова)
– Билјана Јанчева II награда;
– Даниел Милиќевиќ III награда;
– Марија Попова III награда;
– Ивана Груиќ – пофалница.
Втора година (ментор Ани Костадинова)
– Марко Линков – II награда;
– Александар Симонов – II награда;
– Илина Иванџикова, Митко Брзанов, Ирина Прошева – пофалници.