ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ

  – КОМБИНАЦИЈА A
  – КОМБИНАЦИЈА Б

 2. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ

  – КОМБИНАЦИЈА A
  – КОМБИНАЦИЈА Б

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. ЕКОНОМСКО-ПРАВНО И ТРГОВСКА СТРУКА

  – (ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР)

 2. МАШИНСКА СТРУКА

  – (ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: АВТОТЕХНИЧАР-МЕХАТРОНИЧАР)

 3. ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА

  – (ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР, ГОТВАЧ И КЕЛНЕР)