Наставник: Илија Атанасов

Темите по музичка уметност за сите струки заедно со соодветни примери и тест-проверки редовно се објавуваат на едмодо. Најавете се во вашите ,,училници” и следете ги објавите, како и досега. За сите прашања обратете ми се со ФБ порака.