05/02/2023 toni

Магична интеркултурна мрежа на пријателство

На ден 1.12.2022 година, педагогот Маја Проданова со ученици од СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија успешно реализираа средба во рамките на проектот „Магична интеркултурна мрежа на пријателство“ , заедно со учениците од Средношколскиот центар Вогошча.Учениците кои ги претставија убавините на нашиот град Гевгелија со презентација, напишаа разгледници со стихови за градот, а воедно се запознаа и со убавините на нивниот град Сараево се ; Памела Петровска, Анастасија Франгова, Мрија Георгиевска, Драгана Трајкова, Маргарита Делиџакова, Марија Упчева, Мила Варела, Горги Новковски, Виолета Чугунцалиева и Дијана Јакимова.