10/06/2022 toni

Линк за пријавување во прва година во СОУ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ Гевгелија

📢 Запиши се во средно училиште во 4 чекори! 🧑💻

✅ Кликни го линкот кој води до онлајн апликацијата:

➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk

платформата со ваша е-пошта од www.schools.mk

и започнете со пополнување на апликацијата

 

✅ Пополни ги потребните податоци, скенирај или сликај и прикачи ги потребните документи (свидетелствата за VI, VII, VIII и IX одделение, извод од родени)

✅ Притисни аплицирај

✅ Испечати ја потврдата која треба да ја приложиш во нашето училиштe

Важно: Проверете да не сте ги заборавиле вашите кориснички имиња и лозинки на Microsoft Teams : schools.mk

Новата и единствена платформа за електронско запишување ученици во средните училишта овозможува едноставни и брзи уписи.

За оние кои од различни, издржани причини нема да успеат да се пријават, нашето училиште организира тимови и кабинети за да ви помогнат на 14 и 15 јуни од 9 до 13 часот.