11/02/2019 Goran Manev

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во периодот од 15.1.2019год. до 31.12.2019год. ќе се изведуваат градежни работи на западното крило од училишниот објект.

Од безбедносни причини се замолуваат учениците да не се приближуваат кон оградениот простор каде се изведуват градежните работи.