Наставник: Горан Манев

За периодот додека сме дома, со своето корисничко име и лозинка најавете се на платформата edmodo следете ги упатствата и завршете ги задачите…

И не заборавајте: мијте раце и седете дома! 😉

Наставник: Павлина Ќаева

Информатика за I година

Informatika-Прашања за I-(1,2,3,4,6,7,8)

Informatika-тест-прашања за I-9-10-11

Информатика-алгоритам(материјал) за I-9-10-11