Сите објави се во сопственост на СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија. Дозволено е преземање на објавите под услов во секоја преземена објава да има комплетен линк до нашиот сајт.

Контакт информации: кликни овде

Со почит,

СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија