Наставник: Милан Лешевски

III-1,III-2, III-3 и III-4

СОСТАВ, ПОДЕЛБА, НОМЕНКЛАТУРА, ИЗОМЕРИЈА И ДОБИВАЊЕ НА АЛДЕХИДИТЕ И КЕТОНИТЕ

II-3

ИЗРАМНУВАЊЕ НА РАВЕНКИТЕ НА РЕДОКС ПРОЦЕСИТЕ

*

Наставник: Снешка Аризанова

Кликнете овде: III-5 (23.03-3.04)

II год. 23-27.03

I год. 23-27.03

*

Наставник: Милан Лешевски

II3

III 1,2,3,4