Наставник: Блашка Чугунска

Кликнете овде: ГЕОГРАФИЈА-првавторатрета

*

Наставник: Блашка Чугунска

Преземете ги материјалите за учење овде: ГЕОГРАФИЈА-III-i-III-2 (1)
КОНТАK
Т:     [email protected]

*

Наставник: Блашка Чугунска

Втора година, гимназиско образование – туризам

Кликнете овде: http://www.exploringmacedonia.com/?fbclid=IwAR194mdufKSHBmd0KNgUXm0MRB-CFMnXu7XnSCoW3EhwsHzGlctMqQszwIo

*

Наставник: Блашка Чугунска

Втора година, гимназиско образование

Кликнете овде за да ја отворите презентацијата: Industrija vo Makedonija

*

Наставник: Блашка Чугунска

Втора година, гимназиско образование

Кликнете овде за да ја симнете презентацијата: Soobrakjajni granki vo RM

*

Наставник: Блашка Чугунска

За III 2

Кликнете овде: Загадување на воздухот

*

Наставник: Гордана Делиџакова

Материјал за I-8

Кликнете овде: Географска положба, граници и големина на Македонија

*

Наставник: Гордана Делиџакова

Вежби за втора година(готвачи и келнери)

Кликнете овде: АФРИКА