Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

дневник-за-работа-24-31.03.2020 (1)

*

Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

IV-1,2,3,4

Кликнете овде: https://www.iep.utm.edu/kierkega/

Освен веб-страниците користете го и учебникот!

Содржина: Читање на наставната содржина-Сорен Киркегор на стр. 283 од учебникот по филозофија и приложените додатни линкови

Одговорете на следните прашања: Што е егзистенцијата? Кои се нејзнини карактеристики? Разлики меѓу Киркегор и Хегел. Што значи егзистенцијален избор?

*

Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

IV-1,2,3,4

Кликнете овде: Фридрих Ниче

Погледни го:

Кликнете овде: Луѓето не сакаат да бидат среќни-Ниче

Кликнете овде: Идеја за смрта на Господ-Ниче  (посебно учењето за волјата за моќ)

Освен веб-страниците користете го и учебникот!

Содржина: Читање на наставната содржина-Фридрих Ниче на стр. 288 од учебникот по филозофија и приложените додатни линкови

Размислете на следните прашања и теми: Бог е мртов, Натчовек, Волја за моќ. Посебно проследете го краткото видео за животот на Ниче и размислете за неговото размислување за задоволството и болката на животот. „Она што не нЕ убива, тоа нЕ прави посилни“

Напишете краток есеј на тема: „Егзистенцијалната природа на волјата за моќ“. Потрудете се да направите поврзување на Киркегоровото објанување на егзистенцијата со потврдувањето на волјата за моќ кај Ниче.

*

Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

II 4

Кликнете овде: https://faktor.mk/semejnite-vrednosti-sovremieto-i-semejnite-studii

Кликнете овде: https://sakamknigi.mk/portal

Содржина: Разгледајте неколку норми од семјната етика. Стр. 149 Одберете една од нив и анализирајте ја.

Одговорете на прашањата:Кои се најважните задачи во воспитувањето на децата? Каква е улогата на љубовта во семејството? Формите на насилство во семејството се…

*

Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

III 3

Кликнете овде: http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/FZF/Voved_vo_etika.pdf стр. 80

Кликнете овде: https://akademik.mk/imanuel-kant-za-etikata-i-pravoto-ako-ischezne-pravednosta-chovekovoto-zhiveene-ja-gubi-vrednosta/

Тема-етички приоритети

Содржина: Размислете за етичките приоритети на една морална личност: љубов, среќа, егоизмот, алтруизмот, должноста, одговорноста…

Одговорете на прашањата од учебникот на стр. 179

Наставник: Снежана Арџанлиева Танева

филозофија IV-1,2,3,4 Сорен Киркегор http://www.iep.utm.edu/kierkega/

http://makedonskijazikiliteratura.blogspot.com/

Освен веб страните користете го и учебникот

Одговорете на следните прашања: Што е егзистенцијата? Кои се нејзнини карактеристики? Разлики меѓу Киркегор и Хегел. Што значи егзистенцијален избор?
филозофија IV-1,2,3,4 Фридрих Ниче https://www.iep.utm.edu/nietzsch/

https://www.youtube.com/watch?v=OH-LC8cqky0

http://maja-vuckovic.com/filozofija/ideja-smrti-boga-u-filozofiji-fridriha-nicea.html( посебно учењето за волјата за моќ)

Освен веб страните користете го и учебникот

Размислете на следните прашања и теми: Бог е мртов, Натчовек, Волја за моќ.

 

Сите веб содржини се на англиски и српски јазик, со оглед на тоа дека немаме содржини на македонски јазик, користејте го учебникот по филозофија за четврта година. Овие две наставни содржини се за период од една недела. За сите прашања и понатамошни насоки ќе бидеме во контакт.