27/09/2021 toni

Европски ден на јазиците

26 Септември е Европски ден на јазиците. За тоа како се одбележа овој ден во СОУ „Јосиф Јосифовски“.
Оваа година СОУ “Јосиф Јосифовски” –Гевгелија го одбележа Европскиот ден на јазиците, 26 септември , со настан во кој учествуваа ученици, а беше организиран од наставниците од активите за странски јазици и македонски јазик.
Во програмата беа опфатени точки на повеќе странски јазици, со дела од македонски и странски автори.
Песната „Везилка“ од Блаже Конески беше рецитирана на англиски јазик, извадок од „Фауст“ од Јохан Волфганг Гете на германски јазик, извадок од Автобиографијата од Бранислав Нушиќ, потоа беа читани цитати од познати личности како на пример Плутарх, Алберт Ајнштајн, Елон Маск, Марк Твен и други, беа кажувани шеги поврзани со образование и тинејџерите.
Помеѓу говорниот дел имаше музички изведби. Учениците поздравуваа, броеја и се збогуваа на повеке европски јазици, на англиски, француски, германски, шпански, италијански, грчки, руски, турски јазик.
Целта на настанот беше да се охрабрат учениците да учат повеќе јазици со што ќе имаме подобро меѓукултурно разбирање.
Инаку, низ цела Европа, 800 Милиони Европејци, застапени во 47 земји – членки на Советот на Европа се охрабрени да учат повеќе јазици, на било која возраст, во и надвор од училиштата. Убедени дека јазичната разноликост е алатка за постигнување на поголемо меѓукултурно разбирање и клучен елемент во богатото културно наследство на нашиот континент, Советот на Европа промовира повеќејазичност во цела Европа.
По иницијатива на Советот на Европа, Европскиот ден на јазиците, од 2001 година, се слави секоја година на 26 Септември – заедно со Европската комисија.
23/09/2021 toni

Европски ден на јазиците

Низ цела Европа, 800 Милиони Европејци, застапени во 47 земји – членки на Советот на Европа се охрабрени да учат повеќе јазици, на било која возраст, во и надвор од училиштата. Убедени дека јазичната разноликост е алатка за постигнување на поголемо меѓукултурно разбирање и клучен елемент во богатото културно наследство на нашиот континент, Советот на Европа промовира повеќејазичност во цела Европа.
По иницијатива на Советот на Европа, Европскиот ден на јазиците, од 2001 година, се слави секоја година на 26 Септември – заедно со Европската комисија.

Оваа година СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија ќе го одбележи Европскиот ден на јазиците со програма во која учествуваат ученици од училиштето, а која е организирана од наставниците од активите за странски јазици и македонски јазик.