05/02/2023 toni

ЕУ за млади

На 03.02.2023г претставници од СОУ ,,Јосиф Јосифовски” Гевгелија учествуваа на настан воспоставен од МОН со помош на проектот,, ЕУ за млади” финансиран од Европската Унија. Информативна кампања за системот за следење на кариерите на матурантите од средните стручни училишта и обучени возрасни лица. Системот за следење има за цел да придонесе во напорите сите ученици по завршување на своето образование да најдат работа. Средношколската заедница на нашето училиште ја претставуваше матуранката Марија Јовановска.

На следниот линк може да се најдат дополнителни информации:

Систем за следење