Проект: Стартап бизнис за млади претприемачи и обука за туризам и угостителство
Мобилност: Даблин, Ирска, 2019

Проект: Стартап бизнис за млади претприемачи и обука за туризам и угостителство
Мобилност: Гран Канарија, Шпанија, 2019
Проект: Дигитален маркетинг и готварство
Мобилност: Ирска и Грција, 2018

Проект: Вовед во е-бизнис (2012-2017)
Молекуларна гастрономија
Коњичка индустрија и туризам
Органски кетеринг
Мобилност: Ирска, Хрватска, Словенија и Италија (2012-2017)