26/04/2018 Goran Manev

Едукативно предавање

Во соработка со Црвен крст Гевгелија на 19.4.2018год. (четврток)  во СОУ„ Јосиф Јосифовски“-Гевгелија се одржа едукативно предавање за ученици од I година за полови преносливи инфекции. Предавачи на едукативното работилница беа д-р дерматовенеролог Мара Апостолова и професор Зорица Лешевска.